Microsoft Public Cloud - cykl szkoleń

Strona główna

Microsoft wraz z partnerami zaprasza Państwa do uczestnictwa w projekcie „Chmura Publiczna w scenariuszach biznesowych”.


Chmura publiczna daje wiele korzyści i stwarza nowe możliwości dla każdej organizacji. Podniesienie dostępności i niezawodności, redukcja kosztów, nowe modele biznesowe, nowoczesne serwisy, to tylko niektóre z nich. Chcemy państwu zaprezentować jak zrealizować wyzwania biznesowe z wykorzystaniem technologii Cloud Computing, oraz stworzyć możliwość przetestowania scenariuszy w Państwa organizacji. Projekt składa się z trzech etapów.

1. Cykl 6 seminariów online przy współpracy z IDG Poland S.A., na których zaprezentujemy 6 scenariuszy biznesowych.

a. Integracja środowiska firmowego z Chmurą Publiczną IaaS, SaaS.
b. Disaster Recovery i Backup
c. Integracja danych i raportowanie w Chmurze Obliczeniowej
d. Aplikacje i serwisy Intranetowe w Chmurze Publicznej.
e. Aplikacje i serwisy Internetowe w Chmurze Publicznej
f. Zarządzanie urządzeniami Mobilnymi

2. Szkolenia techniczne dla klientów

a. Office 365, Intune, Administracja i Zarzadzanie
b. Windows Azure, Administracja i Zarządzanie usługami Infrastructure as a Service
c. Projektowanie i budowa aplikacji dla Public Cloud

3. Dedykowane wdrożenia pilotażowe.

Wdrożenia będą realizowane przez dedykowana grupę partnerów przy współudziale z pracownikami Państwa firmy którzy zostaną wcześniej bezpłatnie przeszkoleni w zakresie jak powyżej. Dedykowani partnerzy do projektu to:

Atena
APN Promise
eOpen
ITmagination
Integrity Solutions
Fild.net

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne. Oczekujemy jedynie Państwa zaangażowania przy realizacji szkoleń, wdrożeń pilotażowych i seminariach online.

Dołącz do dyskusji

Bądź pierwszy i zostaw komentarz.