Zapraszamy na eSeminarium:

Synergia NetApp i środowisk Machine Learning

Bioinformatyczne studium przypadku

14 kwietnia 2023 | godz. 10:00

Synergia NetApp i środowisk Machine Learning – bioinformatyczne studium przypadku

Komunikat

Niestety, e-Seminarium 'Synergia NetApp i środowisk Machine Learning – bioinformatyczne studium przypadku' już się zakończyło.
Zapraszamy ponownie wkrótce.