Zapraszamy na eSeminarium:

Awaria, incydent – i co dalej?

Jak uodpornić organizację na nieplanowane wydarzenia

22 marca 2023 | godz. 10:00

Awaria, incydent - i co dalej? Jak uodpornić organizację na nieplanowane wydarzenia

Znakomita większość polskich organizacji nie chce podejmować ryzyka związanego z niedostępnością krytycznych systemów informatycznych. Ochrona kluczowych danych i możliwość nieprzerwanego dostępu do nich dziś decyduje o „być albo nie być” wielu firm. Skutki zaniedbań czy braku odpowiednich strategii na sytuacje zagrożenia mogą być odczuwalne nie tylko finansowo, ale również wizerunkowo.

Obecna sytuacja geopolityczna, skokowe zwiększanie się powierzchni, skali i skuteczności ataków cybernetycznych, jak również kontekst energetyczny na bieżąco koryguje dziś podejście organizacji do kwestii utrzymania ciągłości działania.

Wyniki redakcyjnego badania Computerworld „Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych" napawają optymizmem. Organizacje zmieniają się, edukują, uświadamiają potrzebę posiadania odpowiednich BCP, tworzenia strategii backupu swoich danych i skutecznego odtwarzania po incydencie. Te strategie są coraz bardziej dojrzałe, oparte na wykorzystaniu nowych technologii, środowisk chmurowych czy hybrydowych. Cieszy również budowanie planów „asekuracji” energetycznej w oparciu o dostępne rozwiązania partnerów technologicznych.

Oczywiście, część badanych organizacji wciąż jest na początku takiej drogi. Dlatego ważne jest ciągłe edukowanie rodzimych przedsiębiorstw w zakresie tworzenia odpowiednich planów ciągłości działania i wskazywanie konsekwencji zaniedbań w tym zakresie.

Podczas eSeminarium „Awaria, incydent – i co dalej? Jak uodpornić organizację na nieplanowane wydarzenia”, wraz z ekspertem z firmy Veritas spróbujemy ocenić:

    • na ile rodzime firmy są odporne na utratę ciągłości działania,
    • jakie środki i strategie wykorzystują do zapewnienia bezpieczeństwa kluczowych danych,
    • co można zrobić, by zwiększyć pewność nieprzerwanego prowadzenia biznesu.

Porozmawiamy również o chmurze jako miejscu odtwarzania, multicloudzie i rozwiązaniach hybrydowych, zapewniających ciągłość działania w środowisku niejednorodnym.

Serdecznie zapraszamy!