Zapraszamy na eSeminarium:

SOC dla chmury – jak wykrywać i zapobiegać atakom specyficznym dla chmury

29 marca | godz. 11:00

SOC dla chmury - jak wykrywać i zapobiegać atakom specyficznym dla chmury

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm korzysta z chmury, a wraz z tym pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, przed którymi stoją działy SOC. Ochrona środowisk chmurowych wymaga podejścia holistycznego, uwzględniającego różne poziomy zabezpieczeń oraz złożoność i rozproszenie architektury infrastruktury w chmurze.

Jednym z głównych wyzwań jest brak wiedzy na temat nowych zagrożeń, które pojawiły się wraz z usługą chmury. Wymaga to stałego szkolenia, podnoszenia kwalifikacji zespołów SOC oraz odpowiednich narzędzi, aby byli oni w stanie wykryć i zareagować na nowe rodzaje ataków.

Kolejnym wyzwaniem jest brak jednolitego podejścia do ochrony chmur. Firmy często korzystają z różnych dostawców chmur, standardów i wymagań, co utrudnia utrzymanie spójności i ciągłości działań SOC. Nieuprawniony dostęp czy eksfiltracja danych to m.in. terminy które spędzają sen z oczu inżynierom w działach SOC.

Wszystkim tym wyzwaniom i zagrożeniom można z powodzeniem przeciwdziałać dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i strategii, takich jakie oferuje Prisma Cloud. Jest to narzędzie, które umożliwia zabezpieczenie aplikacji w środowiskach chmurowych, wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz korelację poszczególnych zdarzeń, co pozwala na szybką reakcję zespołów SOC. Zapraszamy na webinarium, w trakcie którego przedstawimy praktyczne przykłady ataków oraz wykorzystania Prisma Cloud w zadaniach związanych z ich Threat Huntingiem. Pokażemy również jak wykrywać i zapobiegać atakom specyficznym dla środowisk chmurowych.

Agenda:

  • Omówienie klas rozwiązań do zabezpieczenia środowisk chmurowych
  • Przegląd głównych wyzwań i zagrożeń, przed którymi stoją działy SOC w kontekście ochrony środowisk chmurowych
  • Omówienie roli Prisma Cloud jako narzędzia do zabezpieczania chmury
  • Wyjaśnienie, jak Prisma Cloud może pomóc w procesie threat huntingu w chmurze
  • Pokaz praktyczny ataku, jego wykrycia i śledzenia oraz zapobiegania takim zdarzeniom przykłady wykorzystania Prisma Cloud