Zapraszamy na eSeminarium:

Migracja danych i aplikacji w procesie transformacji IT – jak odnieść sukces

29 marca 2022 | godz. 12:00

Migracja danych i aplikacji w procesie transformacji IT – jak odnieść sukces

Coraz więcej usług oferowanych jest w chmurze - nietrudno przewidzieć, że za kilka lat wszystkie platformy obsługi klienta będą chmurowe. Wdrożenie innowacyjnych usług w modelu chmury, spełniających wymagania cyfrowych klientów, najczęściej pociąga za sobą również konieczność zmiany silnika bazodanowego, migracji baz danych czy zmiany technologii składowania danych.

Migracja usług i danych do chmury ujawniła jednak brak elastyczności rozwiązań bazodanowych typu legacy (np. Oracle). Ich użytkownicy często wskazują na problemy takie jak np. niedopasowanie bazy danych do wybranej strategii cloud i blokada w rozwoju firmy, czy brak możliwości wyboru dostawcy i optymalnego modelu licencyjnego.

Wymienione czynniki spowodowały wzrost zainteresowania technologią PostgreSQL. Trend ten potwierdzają ostatnie rankingi DB-Engines wskazując na systematyczny spadek popularności dotychczas wiodących systemów DBMS m.in. Oracle. W przeciwieństwie do swych rywali PostgreSQL stale się rozwija i rośnie szybciej niż rynek.

Jak więc postępować w przypadku, kiedy na drodze transformacji IT stoi konieczność zmiany silnika bazodanowego i migracji kluczowych danych oraz aplikacji do PostgreSQL?
Czy zarządzany PostgreSQL as a Service od dostawcy chmury publicznej to jedyne dostępne rozwiązanie?

Wspomniana migracja wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zmian w całym procesie tworzenia i dostarczania aplikacji. Obejmują one szereg aspektów, począwszy od programowania i przepisania kodu, poprzez wyposażenie deweloperów w zupełnie nowe kompetencje, kończąc na zmianie kultury organizacyjnej, czego dostawca chmury za nas nie wykona.

Zapraszamy na eSeminarium, na którym zaprezentujemy metodyki przeprowadzenia transformacji cyfrowej w sytuacjach, kiedy konieczna jest zmiana silnika bazodanowego i technologii składowania danych. Uczestnicy poznają możliwe scenariusze poparte realnymi przykładami.

Pokażemy również sposoby na uproszczenie migracji z Oracle do PostgreSQL z użyciem dostępnych na rynku narzędzi. Omówione zostaną narzędzia EnterpriseDB, które rozszerzają funkcjonalności PostgreSQL, ułatwiając migrację i umożliwiając płynną kontynuację rozwoju systemów i aplikacji.

Agenda:

  1. Kiedy warto rozważyć zmianę silnika bazodanowego i jak ocenić potencjalne ryzyko - migracja do chmury, transformacja IT, redukcja kosztów.
  2. Możliwe scenariusze migracji systemów bazodanowych kluczowych danych i aplikacji do PostgreSQL: szanse i zagrożenia.
  3. Sprawdzone metodyki migracji systemów bazodanowych do PostgreSQL poparte przykładami.
  4. PostgreSQL w chmurze - dlaczego warto wybrać rozwiązania EnterpriseDB.
  5. Narzędzia ułatwiające proces migracji baz danych do PostgreSQL.