Zapraszamy na eSeminarium:

Jak skutecznie budować strategię Green IT w organizacji?

14 września 2022 | godz. 10:00

Jak skutecznie budować strategię Green IT w organizacji?

Globalne IT ma znaczny udział w zużyciu energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych, a za każdym rozwiązaniem informatycznym potencjalnie może stać zwiększony popyt na surowce naturalne i zasoby. Już dziś organizacje wprowadzają zielone rozwiązania, by zmniejszać ślad węglowy i w etyczny sposób realizować informatykę. Konsumenci rozwiązań również edukują się i są coraz bardziej świadomi używanych rozwiązań. Będą szukać takich, które będą co najmniej neutralne dla środowiska. 

Tak radykalna zmiana potrzebuje jednak czasu, rozwiązań systemowych i pokonania największych barier na swojej drodze.  

Computerworld Polska wraz z firmą BCG Platinion oraz SAP przeprowadzili badanie wśród kilkuset firm z Polski, Czech i Węgier, by poznać stan wdrażania zielonych rozwiązań i największe wyzwania z tym związane.  

Ekologiczny zegar tyka, a wnioski płynące z raportu „Green IT in CEE: Keen companies still lack clear plans” nie pozwalają jeszcze całkowicie optymistycznie patrzeć w przyszłość. Choć prawie 29% ankietowanych firm zdefiniowało niektóre cele związane z IT w zakresie zrównoważonego rozwoju, a ponad 30% określiło pewne ogólne cele i plany na przyszłość, to prawie co trzecia badana firma z regionu CEE nie wyraziła zainteresowania wzmocnieniem swojej pozycji w zakresie Green IT. 67,3% firm nie prowadzi pomiarów emisji gazów cieplarnianych związanych z IT, a z zaledwie 7,5% z badanych organizacji można uznać za liderów Green IT. 

Wyzwaniem są też ograniczenia budżetowe w implementacji przyjaznych rozwiązań, choć to właśnie oszczędności były też wskazywane jako czynnik przyspieszający decyzje o wejściu w zielone rozwiązania.  

 Czy można szybciej i skuteczniej wdrażać zielone rozwiązania?
 Jak przygotować organizację do podjęcia odpowiedzialnej strategii rozwoju?
 Jak Green IT wpływa na kondycję i konkurencyjność przedsiębiorstw? 

O tym będziemy rozmawiać podczas wyjątkowego e-seminarium, na którym eksperci z BCG i SAP omówią również swój najnowszy raport. 

Zapraszamy!