Zapraszamy na eSeminarium:

Cyberbezpieczeństwo w 2022 roku.

Wyzwania stojące przed organizacjami.

26 kwietnia 2022 | godz. 10:00

Cyberbezpieczeństwo w 2022 roku. Wyzwania stojące przed organizacjami.

Bezpieczeństwo danych to jeden z najważniejszych obszarów obecnego IT. To poważne wyzwanie. Aż 54% przedsiębiorstw doświadczyło w 2021 roku naruszenia cyberbezpieczeństwa.

Redakcja Computerworld, we współpracy z firmą HP Inc Polska, przeprowadziła badanie „BEZPIECZEŃSTWO – KRYTYCZNA AKTUALIZACJA. Jak w 2022 roku zmienia się podejście firm do kwestii cyberbezpieczeństwa?”, które miało na celu wskazanie, w jaki sposób rodzime przedsiębiorstwa postrzegają kwestie cyberbezpieczeństwa. Ten temat trafił na listę priorytetów organizacji, szczególnie wobec nowych wyzwań związanych z przejściem na pracę zdalna i hybrydową. Pandemia COVID-19 wymusiła zmianę modelu pracy, co przełożyło się na sposób dostarczania usług IT użytkownikom końcowym. 61% ankietowanych uznało, że potrzebne są dodatkowe działania, aby zapewnić wymagany poziom ochrony przy pracy hybrydowej i pracy z dowolnego miejsca. Aż 58% firm zadeklarowało wzrost wydatków na bezpieczeństwo w 2022 roku, a w 19% firm ten wzrost nakładów ma być znaczący.

Co znalazło się w centrum uwagi? Szeroko pojęte bezpieczeństwo sieciowe, ochrona punktów końcowych (w tym urządzeń mobilnych), zarządzanie tożsamością czy bezpieczeństwo aplikacji.

Szczególnie ważna kwestia dla wielu organizacji jest dziś ochrona danych przed wyciekiem. Według badania to największe zagrożenie cyberbezpieczeństwa, wymagające zwrócenia szczególnej uwagi w tym roku. Dlatego aż 82% firm wdrożyło mechanizmy szyfrowania dysków na stacjach roboczych, 77% ma narzędzia do automatycznego backupu danych, zaś 65% stosuje rozwiązania z zakresu ochrony informacji przed wyciekiem.

Co jeszcze robią organizacje, by zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość procesów biznesowych?

O tym porozmawiamy z ekspertami, którzy współtworzyli opisywany raport.

Ich doświadczenie i wiedza pozwoli nam lepiej zrozumieć, z czym przyjdzie się mierzyć organizacjom w bieżącym roku i co może nas czekać w bliskiej przyszłości.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na to spotkanie.