Komunikacja w rosnącej firmie – praktyczny przykład wdrożenia IBM Connections w firmie Atlas

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Konsolidacja Grupy obejmującej 20 spółek o różnych parametrach, różnej historii i strukturach – dokonała się poprzez stworzenie wirtualnej warstwy integracji. Umiejętnie wprowadzenie narzędzia technologicznego dokonane we współpracy IT, działu jakości i biznesu zagwarantowało realizację całego spektrum celów, w tym nadrzędnego celu, konsolidacji. Zmiana otwiera dodatkowo przed Atlasem nowe, kapitalne perspektywy kreowania synergii, wyzwalania inicjatywy, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników.

O przedsięwzięciu w Atlasie robi się coraz głośniej; mamy informacje o nagrodzie Quality International (złote godło za Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001 i narzędzia IT jako elementy budowy przewagi konkurencyjnej) oraz informację o audycie HBR, który zakończył się uznaniem wdrożenia za wzorcowe (benchmark) dla innych przedsiębiorstw w Polsce.

Efekty – w wymiarze strategicznym (wsparcie konsolidacji) są przekonywujące, zmiana komunikacji i trybu pracy całej grupy, jako rozwijające się i perspektywiczne, przeprowadzające firmę do cyfrowego modelu działania – robią wrażenie.