Ewolucyjny rozwój systemu kontrolingowego na przykładzie wdrożenia IBM Cognos w First Data Polska

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Strona główna i zagadnienia

Prawidłowo wdrożony system kontrolingowy stanowi podstawowe wsparcie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu IBM Cognos w First Data Polska pokazuje możliwości stopniowego wdrażania systemów zarządzania finansowego. Począwszy od podstawowych procesów planowania i budżetowania, przez planowanie inwestycji, projektów, zasobów ludzkich aż do nowoczesnych metod kalkulacji rentowności oraz analityki predykcyjnej.

System IBM Cognos, jest wykorzystywany przez First Data do zadań zarządzania finansowego wykraczających poza tradycyjne finansowe prognozowanie biznesu. Zaawansowane metody analityczne i statystyczne umożliwiają segmentację klientów i kalkulację ich rentowności. To z kolei jest podstawą sprawnego systemu premiowo-motywacyjnego.  Wdrożenie systemu obejmuje również udostępnienie informacji zarządczej na tabletach.

Problematyka spotkania będzie omawiana na przykładzie firmy, która wdrożyła system klasy Business Intelligence - First Data Polska. Gwarantujemy obecność przedstawiciela firmy, któremu będą mogli Państwo zadawać pytania w trakcie trwania szkolenia.