Automatyzacja wysokiej dostępności Postgres dla systemów krytycznych

Odblokuj film

Organizatorami spotkania są IDG Poland S.A. oraz firma Linux Polska Sp. z o.o. Jest to wydarzenie skierowane do ekspertów z zakresu technologii z wybranych sektorów. Udział w nim jest limitowany.

eSeminarium to wydarzenie interaktywne, w którym możesz uczestniczyć w transmisji video i w czacie oraz masz możliwość otrzymania dodatkowych informacji od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.

Rejestracja na eSeminarium jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu wydarzenia.

Logowanie do filmu


Postgres jest powszechnie uznawany za dojrzałą bazę danych typu open source do realizacji kluczowych procesów IT. Systemy o znaczeniu krytycznym wymagają wysokiej dostępności baz danych, aby utrzymać nieprzerwane i bezbłędne działanie. W tym celu tworzy się m.in. klastry wysokiej dostępności (High Availability, HA), których zadaniem jest zapewnienie ciągłości działania usługi IT w trybie 24x7.

Tworzenie klastrów wysokiej dostępności wymaga precyzyjnej konfiguracji środowiska i kontroli jej zmian. Dzięki automatyzacji tych zadań można w istotny sposób ograniczyć pracochłonność administratora i uniknąć błędów. Gotowe skrypty automatyzacyjne zapewniają zgodność z predefiniowaną architekturą referencyjną i ułatwiają jej przywrócenie po nieudanych modyfikacjach. Automatyzacja zapewnia powtarzalność raz przetestowanej konfiguracji i pozwala na jej przenaszalność pomiędzy środowiskami testowymi, produkcyjnymi i zapasowymi.

Podczas webinaru omówimy:

  • Dostępne modele wysokiej dostępności dla Postgres.
  • Szybki przegląd architektur referencyjnych EDB Postgres.
  • Narzędzia EDB Postgres do tworzenia wysoko dostępnej architektury Postgres.
  • Opcje automatyzacji instalacji i utrzymania architektur wysokiej dostępności.
  • Jak w praktyce automatyzować deployment architektury wysokiej dostępności: role, atrybuty, uprawnienia.
  • Zademonstrujemy gotowe rozwiązanie do automatyzacji HA dla Postgres.

Agenda:

  • Tworzenie klastrów Postgres w środowiskach krytycznych - krótkie wprowadzenie.
  • Opcje tworzenia klastrów oraz architektury referencyjnej w EDB Postgres.
  • Jak budować klastry Postgres w zautomatyzowany i powtarzalny sposób?
  • Demo: budowanie klastrów Postgres od podstaw z wykorzystaniem automatyzacji.
  • Pytania i odpowiedzi.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!