Nadzór nad dostępem uprzywilejowanym do systemów krytycznych w kontekście RODO

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Serdecznie zapraszamy na Webinarium, podczas którego zostaną Państwu przedstawione zagadnienia związane z obecnymi wyzwaniami w kontekście nadzoru nad dostępem uprzywilejowanym w systemach informatycznych. Przyznawanie takich uprawnień jest zjawiskiem powszechnym i zapewne występuje także w Państwa przedsiębiorstwie. Niestety niesie ono za sobą także szereg zagrożeń, których kontrola i eliminacja jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury. Podstawowe ryzyka jakie możemy tutaj zidentyfikować to między innymi kradzież danych firmy, brak pełnej kontroli nad usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne oraz wszelkie nadużycia w systemach krytycznych, które tym samym mogą doprowadzić do kompromitacji firmy lub strat finansowych. Problem ten dotyka obecnie niemalże wszystkich firm, a poprawne zarządzanie dostępem uprzywilejowanym pozwala ograniczyć lub zminimalizować do zera ryzyko wystąpienia niedozwolonych działań popełnionych przez użytkownika uprzywilejowanego. Zagadnienie to staje się szczególnie krytyczne w perspektywie nadchodzącej dyrektywy RODO, która skupia się na ryzyku związanym z kluczowymi i poufnymi danymi. Właściwa kontrola dostępu jest także niezwykle ważna w rozliczalności SLA i weryfikacji usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne w danej infrastrukturze.

W naszej prezentacji skupimy się na praktycznych aspektach i metodach, które pomogą Państwu zwiększyć poziom kontroli nad podwykonawcami, zabezpieczyć i ochronić Państwa przedsiębiorstwo, a także spełnić restrykcyjne wymogi stawiane przez RODO. W prezentowanych „case study” omówimy realne problemy z jakimi mieliśmy do czynienia na przestrzeni naszego wieloletniego doświadczenia. Zademonstrujemy Państwu także rozwiązanie Wallix, które to właśnie zapewnia kompletny nadzór oraz pełne zarządzanie nad dostępami zdalnymi do systemów krytycznych oraz sposób jego integracji z obecną infrastrukturą Państwa przedsiębiorstwa. 

Do zobaczenia już 10 maja o godzinie 11:00.