Nie tylko serwisy WWW czyli IBM Exceptional Web Experience

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Zagadnienia

Współpraca z klientem daje przewagę nad konkurencją, zwiększa lojalność wobec marki oraz udział w rynku. Ale w czasach kiedy wszyscy skoncentrowani są na bliskiej współpracy z klientem trudno jest wyróżnić własną ofertę. Dlatego aby spełnić oczekiwania klienta oraz osiągnąć oczekiwane wyniki należy rozważyć alternatywne i innowacyjne podejście:

  • Zdobywanie nowych klientów i utrzymanie istniejących, a także szybkość i jakość współpracy serwisów webowych jest krytyczne w dobie interfejsów Web 2.0
  • Alternatywne metody dostępu, niezależnie od miejsca i wykorzystywanego urządzenia, jako spójny, elastyczny i interaktywny kanał komunikacyjny
  • Klient nie chce czekać na wartościowe informacje - aktualizacja treści "w locie", bez udziału IT
  • Analiza i monitorowanie aktywności klientów, możliwość zmiany taktyki i szybka reakcja na nowe wymagania rynku.


Agenda:

  • Jakie wartości rozwiązania IBM Web Experience wnoszą do Państwa biznesu?
  • Scenariusze użycia i doświadczenia innych klientów
  • Jak IBM Web Experience wspiera strategię rozwiązań typu Intranet/Extranet/Internet?


“You have five seconds to engage a customer before they leave your web site, and nearly 40% of web users won't return.”
- “When Seconds Count” National Consumer Survey on Website and Mobile Performance Expectations