Nowoczesne rozwiązania mobility w życiu przedsiębiorstwa

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Strona główna

Nieprzerwana łączność, czyli jak stworzyć nowoczesną sieć bezprzewodową w przedsiębiorstwie.

Dzisiejszym użytkownikom zależy na dostępności połączeń w dowolnym miejscu i o każdej porze. Wynika to z różnorodności używanych na co dzień przez pracowników urządzeń przenośnych – laptopów, tabletów i smartfonów. Według IDC w wyniku szybkiego wzrostu popularności idei mobilności już wkrótce dostęp do Internetu przez urządzenia przenośne będzie powszechniejszy niż przez komputery PC1.

Łatwo zauważyć, że dzięki elastycznym możliwościom pracy w dowolnym miejscu i czasie wzrasta wydajność pracowników. Trend konsumeryzacji (ang. „bring-your-own-device”, w skrócie BYOD), który polega na wykorzystywaniu w pracy urządzeń prywatnych, przyczynił się do znacznego zwiększenia wydajności. 73% firm, które wspierają konsumeryzację, odnotowało wzrost sprzedaży i napływ nowych klientów, a 58% osiągnęło większe możliwości wprowadzania nowych produktów na rynek2.

Dotychczas sieci WLAN dla przedsiębiorstw były projektowane w taki sposób, aby jedno urządzenie Wi-Fi przypadało na trzech użytkowników. Dzisiejsze procedury biznesowe odwróciły ten stosunek. Obecnie w firmach przypadają trzy urządzenia na każdego użytkownika, co sprawia, że gęstość urządzeń znacznie przekracza wartości planowane przez wiele firm i pogarsza wydajność sieci dla wszystkich3.

Chcąc obsługiwać więcej urządzeń, trzeba zwiększyć liczbę punktów dostępowych. Aby zapewniona była odpowiednia jakość połączeń, urządzenia małej mocy, takie jak tablety i smartfony, muszą znajdować się bliżej punktu dostępowego. Oznacza to, że sieć powinna umożliwiać obsługę większej liczby urządzeń na mniejszym obszarze. Użytkownicy sieci WLAN żądają doskonałej wydajności, ponieważ korzystają z aplikacji wymagających dużej przepustowości, takich jak strumieniowa transmisja multimedialna czy zunifikowana komunikacja, i nie godzą się na spowolnienie przesyłania danych ani wąskie gardła utrudniające dostęp.

Rozwiązania bezprzewodowe mogą również zmniejszyć wydatki. Na przykład technologia Wi-Fi pozwala ekonomicznie rozszerzać pokrycie sieci na obszary, w których łączność przewodowa nie jest możliwa. Ponadto zunifikowane rozwiązania sieci przewodowej i bezprzewodowej HP umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu posiadania dzięki wspólnemu zarządzaniu i wspólnej architekturze.

Podczas e-Seminarium  zaprezentujemy rozwiązanie, które:
• Zapewnia szybkie łączenie pracowników i zasobów, co zwiększa wydajność i poprawia współpracę.
• Jest opłacalne. Umożliwiają „rozciągnięcie” budżetu i wykorzystanie tych samych zasobów do realizacji większej liczby projektów.
• Jest niezawodne w działaniu. Współpraca ze sprawdzonym liderem rynku zapewnia poprawę wydajności i dostępności sieci.

Krótko mówiąc, modernizacja sieci umożliwia lepsze zaspokajanie zapotrzebowania na wydajność w dzisiejszym świecie technologii mobilnych.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

1IDC Predictions 2013: Competing on the third platform, doc #238044, Frank Gens, IDC, listopad 2012 r.
2Avanade, styczeń 2012 r.
3“WLAN planning: Are enterprises ready for the iPad?” TechTarget, November 2012.