Jak zapewnić ochronę informacji wrażliwych w czasach transformacji cyfrowej

Odblokuj film

Organizatorami spotkania są IDG Poland S.A. oraz firma Forcepoint Poland Sp. z o.o. Jest to wydarzenie skierowane do specjalistów z zakresu technologii z wybranych sektorów. Udział w nim jest limitowany.

eSeminarium to wydarzenie interaktywne, w którym możesz uczestniczyć w transmisji video i w czacie oraz masz możliwość otrzymania dodatkowych informacji od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na eSeminarium jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu wydarzenia.

Logowanie do filmu


Na rynku panuje obecnie dezorientacja dotycząca kontroli zapobiegania utracie danych (DLP). Istnieje wiele czynników takiego stanu rzeczy, a zwłaszcza brak zrozumienia tego, w jaki sposób działa bezpieczeństwo danych i co niesie ryzyko dla biznesu. Ustanowiono niepraktyczne procesy, po czym nastąpiły zastoje operacyjne, a zagrożenie utraty i kradzieży danych trwało nadal. W rezultacie organizacje, które chcą chronić swoje poufne dane i przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych, są często sceptycznie nastawione i niepewne, do kogo się zwrócić o pomoc. Niektóre z nich padły ofiarą niewłasiwego wdrażania rozwiązań i procedur.

W czasie naszego e-Seminarium zaprezentujemy medotologię wdorożenia DLP opartą na mierzeniu ryzyka utraty danych (Risk-adaptive DLP) oraz analizie zachowań użytkowników. Taka implementacja Frocepoint DLP pozwala, aby ochrona przed utratą danych była mierzalna i praktyczna i co najważniejsze w efekcie ograniczyła ryzko utraty danych.

e=Seminarium odbędzie się 17 października o godzinie 10:00! Serdecznie zapraszamy.