Efektywne wykorzystanie zalet technologii FLASH w oparciu o rozwiązania lidera rynku storage

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Strona główna

Aplikacje wykorzystywane w przedsiębiorstwach stawiają coraz wyższe wymagania wydajnościowe systemom pamięci masowych. Dotyczy to szczególnie wymagań krótkiego czasu odpowiedzi. Jednocześnie trendy związane z wirtualizacją serwerów, wprowadzaniem chmur obliczeniowych oraz wirtualnych stacji roboczych, prowadzą do konsolidacji danych w ramach pojedynczej platformy pamięci masowej i konieczności obsłużenia zagregowanego ruchu o bardzo różnorodnej i najczęściej nieprzewidywalnej charakterystyce.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest zastosowanie pamięci flash. Jednakże pamięć tego typu może zostać wprowadzona w wielu miejscach infrastruktury, a jej potencjał wykorzystany na wiele sposobów. W zależności od wymagań i charakteru aplikacji, pamięć flash może przyjąć postać wydajnych kart instalowanych w serwerach, macierzy klasy All-Flash oferującej szereg usług danych lub też macierzy hybrydowej, która w sposób najbardziej ekonomiczny pozwoli na dostarczenie wymaganej wydajności Państwa aplikacjom.