Monitorowanie i Raportowanie - Nowe oprogramowanie dla macierzy VNX

Odblokuj film

Logowanie do filmu


VOD

Efektem ubocznym pracy macierzy dyskowej jest generowanie dość dużej ilości informacji na temat stanu jej zdrowia, wydajności, wykorzystania danych przez nią przechowywanych, itd. Niewątpliwie niosą one wartość, ale ilu z administratorów ma czas na analizę tych danych w surowej postaci? Potrzebne jest narzędzie, które przetworzy dane ze wszystkich macierzy do postaci przejrzystych raportów i wyśle wynik do skrzynki administratora lub pozwoli dokonać ich analizy poprzez portal. Prezentacja przybliży funkcjonalność oprogramowania VNX Monitoring and Reporting, które sprawia, że administrator może proaktywnie zarządzać środowiskiem macierzowym.