Efektywne prowadzenie projektów informatycznych z zewnętrznymi partnerami biznesowymi

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Zagadnienia

W dobie szybkiego rozwoju biznesu firmy - zarówno z segmentu małych i średnich firm - wzbogacają świadczoną paletę usług i produktów łącząc swoją ofertę z ofertą partnera biznesowego. Sprawne zintegrowanie dwóch organizacji i ich biznesów wymaga przede wszystkim zintegrowania ich środowisk informatycznych oraz szybkiego i dokładnie określonego w czasie przeprowadzenia projektu wdrażającego zmiany.

Trudność w projektach tego typu polega na nieznajomości wzajemnej architektury i systemów. Często także integrujemy się z partnerami biznesowymi, którzy prowadzą projekty inaczej niż nasza organizacja. Harmonogram który jest wynegocjowany na początku projektu musi być ściśle przestrzegany gdyż jakiekolwiek przesunięcia wiążą się z opóźnieniem uruchomienia wspólnej oferty oraz generują dodatkowe koszty projektu. Na przykładzie Netii i jej partnera technologicznego - firmy tekten -  opowiemy o sposobach na efektywne prowadzenie projektów w tych realiach. Opowiemy o rozwiązaniach jakie stosowaliśmy skupiając się na konkretnych przykładach ich zastosowań. Ponad to pokażemy elementy, które chcielibyśmy jeszcze w przyszłości osiągnąć.

Opowiemy między innymi o tym jak:
•   dostarczyć partnerowi działające środowisko testowe od razu po zamknięciu analiz
•   efektywnie testować wprowadzane zmiany w systemach
•   poradzić sobie z sytuacją, w której partner nie posiada środowiska testowego
•   uniknąć zablokowania testów z powodu wykrytych błędów integracyjnych


Serdecznie zapraszmy do rejestracji!