Zapraszamy na cykl czterech szkoleń organizowanych przez Orange Polska, Integrated Solutions oraz Computerworld Polska.

Nasze eSeminaria dotyczyć będą najważniejszych wyzwań IT jakie wg nas wymagają uwagi w 2015 roku. W trakcie trwania szkoleń poruszone zostaną następujące tematy: 

17 marca 2015 r.
Optymalizacja IT - dowiedz się, jak sprostać rosnącym oczekiwaniom wobec poziomu usług IT przy presji na ograniczenie wydatków.
31 marca 2015 r.
Integrated Computing – czyli fakty i mity dotyczące infrastruktury udostępnianej w chmurze.
14 kwietnia 2015 r.
Bezpieczeństwo IT na miarę zagrożeń 2015.
28 kwietnia 2015 r.
Konwergencja – przyszłość zaawansowanych rozwiązań IT.
 

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z rozwiązaniami prezentowanymi podczas całego cyklu eSeminariów prosimy o kontakt z Dariuszem Kuglerem [email protected]