IBM Spectrum Software - optymalizacja Twojej infrastruktury IT

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Danych przybywa coraz szybciej, jest ich coraz więcej i są zdecydowanie inne niż kiedyś. Pochodzą nie tylko z samego przedsiębiorstwa, ale też z różnych źródeł zewnętrznych, takich jak media społecznościowe i Internet rzeczy. Wykorzystywane są w wielu procesach: jako dane wejściowe do analiz, w przetwarzaniu kognitywnym, jako archiwa i kopie zapasowe. Mogą mieć różną strukturę: typową dla pamięci masowej flash, plikową i obiektową, a także tradycyjną — blokową. Mogą także być różnie przechowywane: nie tylko w środowisku sieci SAN, lecz także w chmurze i w zdefiniowanej programowo infrastrukturze serwerowej obsługującej pamięć masową.

Choć to bogactwo możliwości potencjalnie zwiększa biznesową wartość danych, może także komplikować obsługę IT i podnosić jej koszt.

W czasie webinaru zajmiemy się optymalizacją istniejących środowisk IT oraz budową nowych w oparciu o IBM Spectrum Software. Opiszemy również przykładowe implementacje, potwierdzające wysoką wydajność rozwiązania. Zachęcamy do uczestnictwa!

Agenda:

1. Analiza i optymalizacja środowiska kopii zapasowych (IBM Spectrum Protect i Butterfly)
2. Zbuduj nowoczesne środowisko IT w oparciu o oprogramowanie (IBM Spectrum Storage Suite)
3. Przykładowe implementacje.