Webinary Signify

Prezentacja portfolio opraw CoreLine Trunking

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Oprawy CoreLine oferują wszystkie zalety technologii LED takie jak precyzyjne rozsyły światła, dłuższą trwałość oraz niższe wydatki na energię i konserwację. Co więcej, można je zintegrować z innymi elementami jak na przykład sterownikami DALI, tworząc system do zarządzania oświetleniem.
Dodatkowo, są łatwe w instalacji, montażu i serwisowaniu dzięki czemu prace modernizacyjno-remontowe przebiegają szybciej.

Szkolenie potrwa: 45-60 minut

Zapraszamy!