Webinary Signify

Jak wdrożyć technologię UV-C do dezynfekcji?

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Ostatnie badania potwierdzają, że urządzenie Philips upper air eliminuje 99.99% wirusów SARS-COV-2 występujących w powietrzu już w 10 minut!

W trakcie spotkania zaprezentujemy, czym jest technologia UV i na czym polega dezynfekcja pomieszczeń za jej pomocą. Przedstawimy ostatnie realizacje takie jak sieć sklepów Społem, Park Wodny Warszawianka czy nasze biuro i fabryka, gdzie już zastosowano promieniowanie UV-C. Dodatkowo, doradzimy jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać przy korzystywaniu z tej technologii.

Zapraszamy!