Jak poprawić wydajność usług IT o 25%?

Odblokuj film

Organizatorami spotkania są IDG Poland S.A., Linux Polska Sp. z o.o. Wydarzenie skierowane jest do specjalistów ds. technologii z wybranych sektorów. Udział w nim jest limitowany.

eSeminarium to wydarzenie interaktywne, w którym możesz uczestniczyć w transmisji video i w czacie oraz masz możliwość otrzymania dodatkowych informacji od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.

Rejestracja na eSeminarium jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu wydarzenia.

Logowanie do filmu


Biznes oczekuje od IT dostarczenia wiarygodnej i aktualnej informacji o stanie realizacji usług biznesowych. Najcenniejszym źródłem takich informacji są dane z systemów IT wspierających poszczególne procesy biznesowe. 

Jednak jak przełożyć strumień danych z systemów IT na praktyczną wiedzę o procesach biznesowych w czasie rzeczywistym? Można to osiągnąć dzięki analityce danych z systemów IT wykorzystującej machine learning.  

Dołącz do e-Seminarium i poznaj najlepsze praktyki dotyczące monitorowania stanu IT i usług biznesowych w czasie rzeczywistym. Zobacz, w jaki sposób uzyskać natychmiastową informację na temat tego: czy wszystko działa poprawnie, czy są jakieś wąskie gardła, czy potrzebna jest interwencja oraz jaka. 

Na webinarze dowiesz się m.in.:

  • jak przełożyć wskaźniki biznesowe na faktyczne działanie usług IT w czasie rzeczywistym;
  • jak przygotować procesy biznesowe na prognozowaną obniżoną wydajność systemów IT;
  • jak szybciej analizować przyczyny źródłowe awarii lub obniżonej wydajności usług IT;
  • jak zapewnić lepszą komunikację między Biznesem i różnymi szczeblami IT;
  • jak zapewnić lepszą ocenę Działu IT przez Biznes.

 Agenda:

  1. W jaki sposób IT stało się nieodłącznym komponentem procesów biznesowych?
  2. Jak rozpoznać, które usługi IT wspierają konkretne zadania procesu biznesowego - modelowanie usług IT.
  3. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i jak je wyciągnąć ze strumienia danych wytwarzanych przez systemy IT -  monitorowanie zdarzeń w systemach IT mających wpływ na proces biznesowy.
  4. Jak zapewnić informację o stanie procesu biznesowego na wszystkich szczeblach zarządzania, czyli jedną wersję prawdy - coś o panelach kontrolnych i alarmach.
  5. Realny przykład z branży bankowej.