Zapraszamy na eSeminarium:

Stan IT w przedsiębiorstwach działających w Polsce z perspektywy wyzwań i rozwoju

16 grudnia 2021 | godz. 10:00

Stan IT w przedsiębiorstwach działających w Polsce z perspektywy wyzwań i rozwoju

Zapraszamy do udziału w webinarium, na którym omówimy wyniki badania „Stan IT w przedsiębiorstwach działających w Polsce z perspektywy wyzwań i rozwoju”. Ankieta została zainspirowana cyklicznym badaniem przeprowadzanym przez SIM (Society for Information Management). 

Naszym celem było:

    • ustalenie faktycznego stanu IT w przedsiębiorstwach działających w Polsce,
    • wychwycenie różnic pomiędzy konkluzjami z szerokiego badania SIM a wnioskami osadzonymi w polskich realiach,
    • opracowanie wskazówek dla przedsiębiorców, pod kątem lepszego wykorzystania potencjału technologii informatycznych, jak również trafniejszego adresowania informatycznych potrzeb polskiego rynku.

Badanie zostało przeprowadzone we współudziale HPE Polska, APEX.IT oraz redakcji Computerworld Polska. 

Serdecznie zapraszamy do oglądania!