Agile vs Podejscie Procesowe

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Zagadnienia

Zwinne Zarządzanie Projektami IT jest odpowiedzią na „ciężkie” metodyki PM. Ciężkie metodyki charakteryzują się dużą ilością dokumentacji, słabej komunikacji i faktem, że średnia opóźnień w projektach IT wynosi według PMI 80% w stosunku do harmonogramu bazowego. „Zwinne” podejście do prowadzenia projektów wytwarzania oprogramowania ma celu odchudzenie nadmiarowych działań i uzyskanie większej kontroli nad głównymi parametrami projektu, ze wskazaniem na ZAKRES projektu.

W trakcje kolejnej wakacyjnej eDebaty Computerworld postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania:

  • Ludzie i interakcje czy procesy i narzędzie?
  • Działające oprogramowanie czy dobrze przygotowana dokumentacja?
  • Współpraca z klientem czy formalne ustalenia?
  • Reagowanie na zmiany czy podążanie za planem?