Proces Procurementu na bazie platformy Microsoft Dynamics AX, czyli jak efektywnie zarządzać kosztami zużywanych materiałów

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Strona główna

Serdecznie zapraszamy organizacje dla których istotne jest zautomatyzowanie procesu zaopatrzenia procurementu, kontrolowanie kosztów związanych z zakupami zużywanych materiałów oraz dostarczenie pracownikom ujednoliconej platformy WWW.

Podczas e-seminarium zaprezentujemy na podstawie rozwiązania Microsoft Dynamics AX takie elementy jak:
·   obsługę procesu zaopatrzenia w materiały dla pracowników w oparciu o katalog dostępnych materiałów
·    wsparcie procesu zaopatrzenia poprzez dedykowany portal pracowniczy dostępny poprzez stronę WWW
·    zarządzanie przepływem pracy z wykorzystaniem graficznego modelera workflow
·    proaktywną kontrolę budżetu możliwą dzięki modułowi budżetowania. 

e-Seminarium poprowadzi Robert Skrzypczak, ekspert rozwiązań Microsoft Dynamics AX.

Zapraszamy!