Zapraszamy na eSeminarium:

Konteneryzacja baz danych z Cloud Native Postgres

30 września 2021 | godz. 10:00

Konteneryzacja baz danych z Cloud Native Postgres

Komunikat

Niestety, e-Seminarium 'Konteneryzacja baz danych z Cloud Native Postgres' już się zakończyło.
Zapraszamy ponownie wkrótce.