Zapraszamy na debatę online:

Inwestycje IT w czasach kryzysu

Chmura i nowe technologie 2022 - 2023

8 grudnia 2022 | godz. 10:00

Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023.

Po latach prosperity złe informacje płyną z całego świata. Łatwo odnieść wrażenie, że żyjemy w czasach czarnych łabędzi – nieprzewidywalnych zdarzeń wywierających ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. W globalnej gospodarce niezmiennie obowiązuje zasada naczyń połączonych. Pandemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie nowych modeli pracy, reorganizację łańcuchów czy zmianę modeli biznesowych. Wojna za wschodnią granicą przekłada się na wzrost zagrożeń cybernetycznych i szalejącą inflację, w tym szokowy wzrost cen energii.

W czasach czarnych łabędzi budowanie przewagi konkurencyjnej albo po prostu budowanie modelu na trudne czasy, może zdecydować o tym, czy firmy będą w stanie „utrzymać się na powierzchni”. IT ma tutaj do odegrania istotną rolę.

Zapraszamy Państwa do udziału w debacie online, podczas której eksperci ze świata IT oraz przedstawiciele biznesu i środowiska naukowego omówią wyniki badania przeprowadzonego przez Computerworld oraz postarają się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących rozwoju biznesu w Polsce oraz wpływu IT na jego przyszłość w najbliższych kilkunastu miesiącach.

Głowne obszary badania:

    • Cloud computing a optmalizacja kosztów
    • Cyfryzacja w biznesie
    • Kadry IT
    • Cyberbezpieczeństwo

Zapraszamy do rejestracji!