Planowanie rozwoju systemu komunikacyjnego przedsiębiorstwa

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Zagadnienia

Ile kosztuje firmę każdy moment, gdy klient nie jest w stanie skontaktować się z działem obsługi i poirytowany sprawdza w sieci ofertę konkurencji? Z jakimi sprawami klienci najczęściej do nas dzwonią? Jak firma jest postrzegana na zewnątrz, jakie są silne i słabe strony naszej oferty?

Komunikacja to krwioobieg firmy. Bez sprawnego rozwiązania pozwalającego na wymianę wiedzy pomiędzy różnymi zespołami i oddziałami przedsiębiorstwa, bez analizy zgłoszeń i preferencji klientów dzwoniących do działu obsługi, żadna firma nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. Jednak inwestycja w system komunikacyjny wymaga opracowania właściwej strategii. Podczas godzinnej prezentacji przedstawimy silne i słabe strony różnego typu rozwiązań komunikacyjnych, omówimy niezbędne etapy procesu przygotowania inwestycji tego typu, a także przeanalizujemy wartość nowinek i trendów technologicznych na rynku telekomunikacyjnym. Szkolenie ma ułatwić managerom IT oraz działom biznesowym zaangażowanym w proces wyboru nowego systemu komunikacyjnego poprawne przygotowanie analizy biznesowej takiego projektu.

Tematyka e-seminarium:
     Trendy na rynku rozwiązań komunikacyjnych;
     Systemy rozproszone i scentralizowane – analiza kosztów i korzyści;
     Planowanie inwestycji telekomunikacyjnej:
       -   definiowanie potrzeb biznesowych,
       -   analiza wymagań infrastrukturalnych,
       -   najlepsze praktyki wyboru dostawcy;
     Tradycyjnie czy w chmurze? Kiedy warto rozważyć model Communications as a Service;
     Recepta Interactive Intelligence na zintegrowaną komunikację w firmie: integracja systemu CIC
       z Microsoft Lync Server.


Serdecznie zapraszmy do rejestracji!