IFS Zarządzanie pracownikami mobilnymi - rozwiązanie dla firm serwisowych

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Zagadnienia

Wszystkie firmy serwisowe zmagają się z dynamicznym zarządzaniem organizacją serwisową operującą w terenie, w szczególności z obsługą nieprzewidzianych zdarzeń, na które trzeba szybko reagować, nie narażając się na ryzyko wynikające z opóźnienia zgłoszeń krytycznych i koszty zmian wcześniej zaplanowanego harmonogramu. Jest to zadanie, które wymaga dostępu do aktualnej informacji o lokalizacji serwisantów w terenie, ich uprawnieniach i harmonogramie pracy, statusie realizowanych prac czy zużyciu części zamiennych, informacji o lokalizacji nowych zgłoszeń i uzgodnionych czasach naprawy SLA, a także o siatce drogowej i przewidywanym natężeniu ruchu drogowego. Dynamiczne zarządzanie optymalnym harmonogramem prac serwisowych przy tylu ograniczeniach nie jest łatwe i wymaga zastosowania szeregu zaawansowanych technik informatycznych, jest jednak możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązania IFS Zarządzanie pracownikami mobilnymi. Równie ważne jest posiadanie dedykowanego zaplecza informatycznego (backoffice), które umożliwia pełną ewidencję cech i historii serwisu urządzeń, planów prac profilaktycznych i przeglądów okresowych, warunków umów serwisowych i fakturowania, obsługę centrum zgłoszeń, zarządzanie magazynami i zaopatrzeniem czy pełnym rozliczeniem z pracownikami i podwykonawcami. Taką rolę pełni zintegrowane rozwiązanie IFS Zarządzanie usługami serwisowymi dedykowane dla organizacji serwisowej każdego typu. 

Zintegrowany system wspomagający zarządzanie IFS Applications jest konfigurowalną, jednorodną platformą zarządczą, która wspiera zarówno krytyczne procesy biznesowe – w szczególności procesy zarządzania serwisem – jak i szereg procesów wspierających i komplementarnych: finanse, księgowość, kadry, płace, obieg dokumentów i inne. 

Webinarium skierowane jest do firm serwisujących zarówno majątek własny, jak i urządzenia eksploatowane przez klientów indywidualnych czy organizacje zewnętrzne. Pojęcie serwisu dotyczy zarówno rozbudowanych instalacji przemysłowych, sieci przesyłowych czy torowisk i dróg, jak też parkometrów, dystrybutorów napojów, instalacji teleinformatycznych, klimatyzatorów i lad chłodniczych, pieców c/o oraz szerokiej gamy innych urządzeń, które wymagają zarówno regularnych przeglądów, jak i specjalistycznej obsługi w razie nieprzewidzianej awarii.
 
Serdecznie zapraszamy do rejestracji!