Optymalne zarządzanie pracami serwisowymi w terenie

Odblokuj film

Organizatorami spotkania są IDG Poland S.A. oraz firma IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Jest to wydarzenie skierowane do ekspertów z zakresu technologii z wybranych sektorów. Udział w nim jest limitowany.

eSeminarium to wydarzenie interaktywne, w którym możesz uczestniczyć w transmisji video i w czacie oraz masz możliwość otrzymania dodatkowych informacji od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na eSeminarium jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu wydarzenia.

Logowanie do filmu


Jeżeli zastanawiają się Państwo nad metodami zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów prac serwisowych w terenie, to nasze spotkanie kierowane jest właśnie do Państwa.
  • Automatyczne planowanie zadań
  • Efektywna realizacja prac serwisowych
  • Mobilna obsługa zadań
  • Kontrola bieżącego obciążenia pracą i prognoza
  • Zgodność z umowami SLA
  • Plany prewencyjne
  • Umawianie wizyt serwisowych
  • Praca własna vs. podwykonawstwo

Zarządzanie pracą serwisową może być znacznie wygodniejsze dzięki takim rozwiązaniom, jak automatyczne planowanie zadań, mobilna obsługa zadań czy umawianie wizyt serwisowych.

Rozwiązanie IFS FSM wspiera proces realizacji prac serwisowych. Zawiera wszystko to, co jest potrzebne do skutecznego zarządzania i planowania działań. Umożliwia zarówno zarządzanie pracą własną, jak i obsługę umów serwisowych na podwykonawstwo. Elastyczny optymalizator pozwala na automatyczne planowanie zadań przy uwzględnieniu czynników związanych z posiadanymi zasobami, takich jak dostępność pracowników i sprzętu, stawki godzinowe własne i obce, maksymalne obciążenie zadaniami planowanymi, umiejętności, a także charakterem konkretnych zadań – w tym warunkami z umów SLA, przerwami regeneracyjnymi, pilnością usługi czy lokalizacją geograficzną zadań.

Możliwe jest tworzenie harmonogramów dla różnych horyzontów czasowych, np. roczne plany prewencyjne z codzienną obsługą ad-hoc innych zadań serwisowych, a także umawianie wizyt serwisowych u klientów na optymalny biznesowo termin. Ręczna obsługa harmonogramów podpowiada pasujące zasoby, a ponadto alarmuje o niedotrzymaniu terminów i zmianie kolejności wykonania zadań. Planowanie odbywa się wizualnie, co znacznie ułatwia pracę.

Kolejną zaletą jest mobilna obsługa zadań przez pracownika w terenie. Moduł ten zawiera wszelkie niezbędne informacje – od listy przypisanych zadań po bieżące informacje o stanie wykonania. Mamy tu również magazyn mobilny i rozliczenia materiałowe, pracy własnej i podwykonawców.

Rozwiązanie IFS FSM umożliwi Twojej firmie efektywne i wygodne kontrolowanie bieżącego i prognozowanego przyszłego obciążenia pracą, a także planowanie kosztów własnych i kontraktów serwisowych. Przekonaj się, jak można realnie wpłynąć na zwiększenie wartości Twojego biznesu!

Zapraszamy na eSeminarium, które odbędzie się 17 czerwca o godzinie 10:00. Zapisz się już dzisiaj!