IFS Enterprise Operational Intelligence – analityka operacyjna w ofercie IFS

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Zintegrowany system ERP jest kopalnią wiedzy o stanie firmy, wydajności realizowanych procesów i pojawiających się ryzykach. Co zrobić, aby ta kopalnia była efektywnie eksploatowana? Jak przenieść cele i zamierzenia właścicieli oraz menedżerów najwyższego szczebla na działalność operacyjną? Firma IFS wprowadziła do swojej oferty nowe narzędzie IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) – platformę, która łączy strategię właścicielską z codziennym życiem firmy, pozwalając menedżerom na czytelny wgląd w aktualną sytuację na poziomie biznesowym oraz na szybką reakcję w odpowiedzi na jasno wskazane obszary ryzyka.

Czym różni się rozwiązanie IFS EOI od typowego narzędzia BI? Różnica polega m.in. na odmiennym podejściu do budowy modelu informacyjnego. Typowe rozwiązanie BI sięga wstecz, prezentuje dane historyczne i umożliwia wielowymiarowe analizy i raportowanie. Rozwiązanie IFS EOI budowane jest z myślą o chwili obecnej i przyszłości firmy w ujęciu strategicznym. Co chcemy osiągnąć jako przedsiębiorstwo? Czego oczekują nasi interesariusze? Jakie obszary są dla nas ważne, jakie są pomiędzy nimi powiązania? Więcej na temat IFS EOI dowiedzą się Państwo w trakcie naszego webinarium, na którym postaramy się również uporządkować w szerszym kontekście dostępne w ofercie firmy IFS narzędzia klasy Business Intelligence.

Serdecznie zapraszamy!