Eksperckie systemy zintegrowane

Zagadnienia

Eksperckie systemy zintegrowane pozwalają rozwiązywać problemy z wykorzystaniem wbudowanej wiedzy specjalistycznej. Zasoby wiedzy związane ze stosowanymi sprawdzonymi procedurami są rejestrowane, transformowane i uwzględniane w systemie. Systemy IBM PureApplication System zostały zaprojektowane z myślą o transakcyjnych aplikacjach WWW i aplikacjach baz danych oraz dostrojone do ich potrzeb. Platforma dostosowana do obciążenia umożliwia łatwe wdrażanie, dostosowywanie i zabezpieczanie aplikacji oraz zarządzanie nimi. PureApplication System pozwala udostępniać własne wzorce zasobów oprogramowania, warstwy pośredniej i systemów wirtualnych. Takie wzorce można udostępniać w ramach unikalnego środowiska wykorzystującego sprawdzone procedury i standardy branżowe. Wzorce wykorzystania wiedzy specjalistycznej pozwalają automatycznie równoważyć i optymalizować działanie niezbędnych elementów — takich jak bazowe zasoby sprzętowe, warstwa pośrednia i oprogramowanie — oraz skutecznie nimi zarządzać. IBM wprowadza wiedzę specjalistyczną do wstępnie zintegrowanych wzorców wdrażania, których zastosowanie pozwala skrócić czas opracowywania i udostępniania nowych usług, których wdrażanie może być nawet 20—30-krotnie szybsze. Zastosowane wzorce ułatwiają udostępnianie nowoczesnych procesów biznesowych, usług i aplikacji oraz zarządzanie nimi. W ramach powtarzalnych, możliwych do wdrożenia jednostek zapisywane są sprawdzone procedury i doświadczenia nabyte w ciągu dziesięcioleci prowadzenia międzynarodowych projektów dotyczących optymalizacji wdrażania centrów przetwarzania danych, infrastruktur oprogramowania i aplikacji oraz zarządzania nimi.

Rozwiązania IBM PureSystems łączą w sobie elastyczność systemów ogólnego przeznaczenia i środowisk przetwarzania w chmurze z prostotą dedykowanego urządzenia dostrojonego do potrzeb danego obciążenia. Zupełnie zmieniają sposób obsługi środowiska informatycznego. Systemy IBM PureFlex System to rozwiązania infrastrukturalne, które pozwalają stworzyć zintegrowane środowiska obliczeniowe, obejmujące serwery, pamięć masową, sieci oraz mechanizmy wirtualizacji i zarządzania. Dzięki rozwiązaniom PureSystems pracownicy będą w stanie skoncentrować się na innowacyjnych zadaniach istotnych dla działania przedsiębiorstwa, nie zaś na projektowaniu, testowaniu i dostrajaniu niestandardowych rozwiązań integracyjnych. Załóżmy na przykład, że dział zajmujący się wytwarzaniem oprogramowania musi szybko konstruować i likwidować środowiska programistyczne i testowe. Istnieje możliwość szybkiego (w czasie mierzonym w minutach) udostępnienia zasobów informatycznych i wdrożenia obrazów aplikacji pochodzących z biblioteki, co pozwala zaoszczędzić w trakcie realizacji projektu nawet całe miesiące pracy. Dzięki tej zwiększonej sprawności działania przedsiębiorstwo może szybko reagować na zmieniające się potrzeby informatyczne i biznesowe, a tym samym wykorzystywać możliwości pojawiające się na rynku.

 

Dołącz do dyskusji

Bądź pierwszy i zostaw komentarz.