Zarządzanie dokumentami w erze oprogramowania społecznościowego

Odblokuj film

Logowanie do filmu


VOD

Popularność narzędzi społecznościowych i urządzeń mobilnych spowodowała ewolucję metod komunikacji. Coraz częściej zmiany te obejmują również środowisko pracy i metody tworzenia i zarządzania dokumentami. Użytkownicy oczekują stałego dostępu do dokumentów zarówno w biurze jak i poza nim, łatwości w wyszukiwaniu i udostępnianiu dokumentów jak również możliwości wspólnej pracy przy ich tworzeniu.