Wykorzystaj potencjał kanałów mobilnych na potrzeby Twojej organizacji – Platforma IBM MobileFirst

Odblokuj film

Logowanie do filmu


ZagadnieniaCzy Twoja organizacja jest gotowa na mobilną rewolucję? Mobilność nie sprowadza się do responsive design czy posiadania aplikacji dla klientów. Zgodnie z przewidywaniami Forester Research w 2014 znacząco wzrośnie wykorzystanie narzędzi mobilnych w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jeżeli nie chcesz przespać następnego kroku w mobilnej rewolucji zapraszamy na e – seminarium podczas którego eksperci IBM przedstawią:

- Najlepsze praktyki użycia narzędzi mobilnych w przedsiębiorstwie;
- Skuteczne metody na łatwe i szybkie budowania środowisk mobilnych na potrzeby klientów i przedsiębiorstwa;
- Zmierzą się z wyzwaniami bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.