Migracja Data Center - Podejście IBM

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Migracja Data Center to pojęcie wokół którego narosło sporo nieporozumień. Dla jednych jest to proste przeniesienie DC z jednego miejsca do drugiego. Dla innych oznacza działania optymalizuące DC pod względem kosztów eksploatacji lub efektywności operacyjnej. Jedni ograniczają działania migracyjne do samego obiektu DC, inni patrzą na projekt migracji przez pryzmat infrastruktury IT. Coraz częściej można spotkać podejście uwzględniające przy migracji procesy biznesowe wspierane przez IT w firmie. 

Jedno nie ulega wątpliwości. Migracja Data Center to jedno z najbardziej złożonych działań z jakim można zetkąć się w IT w firmie. 

W trakcie webinarium zostanie zaprezentowana metodyka IBM realizacji projektów migracji DC. Etapy realizacji. Minimalizacja ryzyk. Zapewnienie ciągłości działania IT w fazie migracji DC.


Zapraszamy do rejestracji!