IBM Control Desk jako uniwersalna platforma do zarządzania procesami IT. Jak na niej zarabiać?

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Oprogramowanie IBM Control Desk to zintegrowane rozwiązanie na potrzeby zarządzania usługami IT w ramach własnej infrastruktury oraz na rzecz innych podmiotów. Upraszcza ono radykalnie zarządzanie infrastrukturą, pozwala na efektywną obsługę zgłoszeń serwisowych od użytkowników, dając im możliwość korzystania z bazy rozwiązań oraz mechanizmów samoobsługi. ICD umożliwia zarządzanie całym cyklem życia zasobów IT uwzględniając proces zakupów, zarządzania oprogramowaniem oraz aspektami finansowymi.

Bezpośrednim  rezultanem płynącym z jego zastosowania jest redukcja kosztów, minimalizacja niedostępności usług, wsparcie dla planowania prac oraz zasobów.

W trakcie e-seminarium przedstawiona zostanie funkcjonalność oraz możliwości IBM Control Desk oraz korzyści płynące z korzystania z ICD dla menedżerów i użytkowników końcowych. Pokażemy, jak wspierać zarządzanie oraz dostarczanie usług IT w przedsiębiorstwach różnej wielkości.

Omówimy również założenia i korzyści płynące z programu IBM Could i Managed Service Providers, który dedykowany jest firmom zainteresowanym tworzeniem unikalnych rozwiązań oferowanych w modelach usługowych na bazie technologii IBM. Rozwiązania IBM, w tym IBM Control Desk umożliwiają  szybkie budowanie usług, którymi można zaadresować różne nisze rynkowe.

Serdecznie zapraszamy!