IBM Connections - platforma wymiany wiedzy w organizacji

Odblokuj film

Logowanie do filmu


VOD

Według  badań  przeprowadzonych  przez IBM, 98% dyrektorów naczelnych czuje potrzebę  zmiany  sposobu pracy ich organizacji. Każdego tygodnia pracownik traci 5 godzin przez nieefektywne procesy. Codziennie musi także poświęcić 2 godziny na wyszukanie odpowiednich informacji i źródeł wiedzy specjalistycznej w organizacji.