API Economy w praktyce

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Redakcja Computerworld wraz z firmą IBM serdecznie zaprasza na eSeminarium "API Economy w praktyce".

API Economy to filozofia myślenia, schemat postępowania w biznesie, który opiera się na przekonaniu, że udostępnianie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych poprzez ustandaryzowany interfejs programistyczny (API) może mieć silny, pozytywny wpływ na przychody i rozwój przedsiębiorstwa.

Seminarium poświęcone będzie wystawianiu, zabezpieczaniu i rozliczaniu API zastosowanej w komunikacji B2B.

Podczas prezentacji pokażemy, jak wystawiać API typu REST, SOAP oraz je zabezpieczać pod względem uwierzytelnienia i autoryzacji oraz chronić przed masowym wywoływaniem, tworząc polityki SLA. 

Na koniec e-Seminarium przedstawimy monitorowanie i rozliczanie API per użytkownik.

Zapraszamy!