QlikView - najlepszy wybór na trudne czasy

Odblokuj film

Logowanie do filmu


VOD

Szybka, precyzyjna i zrozumiała informacja staje się głównym narzędziem zarządczym, często także jest czynnikiem decydującym o zyskaniu bądź utracie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że tradycyjne narzędzia BI oparte o hurtownie danych i koncepcję OLAP nie są w stanie spełnić rosnących wymagań użytkowników, głównie ze względu na słabą wydajność, małą elastyczność oraz duże koszty. Ta sytuacja stworzyła okazję do przełomu na rynku BI i bardzo gwałtownego rozwoju innowacyjnych narzędzi Data Discovery – wykorzystujących technologię przetwarzania danych w pamięci operacyjnej (in-memory).