Dobra komunikacja w firmie dzięki elastycznej, skalowalnej infrastrukturze technicznej HP

Odblokuj film

Logowanie do filmu


VOD

Rozwój systemów komunikacyjnych odzwierciedla obecnie rozwój przedsiębiorstwa — zależy od okoliczności, zawiera elementy nabyte w różnym czasie i od różnych producentów, a także nie jest realizowany według przygotowanego kompleksowego planu. Zwiększa się liczba nowych technologii i rozproszonych urządzeń, działających w izolacji od siebie i nie spełniających wymagań obsługi operacji biznesowych o znaczeniu strategicznym. W konsekwencji sytuacja taka może prowadzić do powstania środowiska komunikacyjnego utrudniającego współpracę, opóźniającego podejmowanie decyzji, uniemożliwiającego wykorzystanie cennych zasobów informatycznych i zwiększającego koszty operacyjne.