Cyberpandemia - spojrzenie na zarządzanie poważnym incydentem

Odblokuj film

Organizatorami spotkania są IDG Poland S.A. oraz firma Trend Micro (EMEA) limited Sp. z o.o. oddział w Polsce. Jest to wydarzenie skierowane do specjalistów z zakresu technologii z wybranych sektorów. Udział w nim jest limitowany.

eSeminarium to wydarzenie interaktywne, w którym możesz uczestniczyć w transmisji video i w czacie oraz masz możliwość otrzymania dodatkowych informacji od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na eSeminarium jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu wydarzenia.

Logowanie do filmu


Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji jest procesem dynamicznym. To ciągła „walka” pomiędzy firmowymi „bezpiecznikami” a coraz to nowymi rodzajami cyberataków, zmieniającymi wektor działania. Cyberprzestępcy nieustannie szukają podatności i luk w systemie, starając się wykorzystać każdy moment do przeprowadzenia ataku. Szalę zwycięstwa organizacja może przechylić na swoją stronę jedynie wówczas, gdy będzie działać szybko i z odpowiednim rozpoznaniem wyzwania. Cyberzagrożenia podlegają bowiem ciągłym zmianom i mutacji, podobnie jak zagrożenia biologiczne. Dlatego warto spojrzeć czasem na proces zarządzania poważnym incydentem jak na pandemię grypy.

    • Co stanowi o tym, że jedna infekcja prowadzi do drugiej?
    • Jakie działania powinny być podjęte, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zagrożenia?
    • I jak zrozumienie tych mechanizmów może pomóc we właściwym wykorzystaniu dostępnych narzędzi IT w przeciwdziałaniu powstaniu cyberpandemii?

Kluczowe jest tu właściwe zrozumienie wyzwania i trwającego procesu, świadome przeciwdziałanie, z wykorzystaniem odpowiednich, dostępnych na rynku narzędzi IT. O tym, w jaki sposób zarządzać bezpieczeństwem w sytuacji „epidemii”, opowiee ekspert podczas e-seminarium. Serdecznie zapraszamy!