Jak efektywnie zarządzać dowolnym desktopem Windows?!

Odblokuj film

Logowanie do filmu


Strona główna i zagadnienia

Uproszczenie zarzadzania dowolnym desktopem Windows (fizycznym lub wirtualnym) jednocześnie zwiększając kontrolę IT oraz produktywność użytkowników.

AppSense DesktopNow jest wiodącym rozwiązaniem wirtualizacji użytkowników umożliwiającym IT centralne zarządzanie, konfigurację, blokowanie i personalizację dowolnego desktopu niezależnie od urządzenia, platformy, mechanizmu dostarczania czy lokalizacji. 

Innowacyjność rozwiązania AppSense DesktopNow pozwala zredukować koszty TCO, uprościć zarządzanie użytkownikami, podnieść produktywność, zintegrować z aktualnie posiadaną infrastrukturą.

Wirtualizacja użytkowników umożliwia całkowite odseparowanie użytkownika od warstwy aplikacyjnej i systemowej, tak więc „persona” użytkownika może być; integrowana z nowymi technologiami jak wirtualizacja desktopów (włącznie z App-V), migrowana do nowych wersji systemów operacyjnych np Windows 7, redukując czas i koszty migracji, optymalizować aktualne desktopy.  DesktopNow realizuje wizję zarządzania miejscem pracy użytkownika.

Innowacyjne rozwiązania desktopowe firmy AppSense są wspierane przez liderów takich jak Microsoft, Citrix, Cisco i VMware, zapewniając bezpieczeństwo, elastyczność miejsca pracy użytkownika na wszystkich platformach, podnosząc produktywność użytkowników, równocześnie redukując koszty operacyjne i inwestycyjne.

Zarządzanie Aplikacjami - Application Manager:

Kontroluje prawa dostępu do aplikacji, eliminuje potrzebę dostępu do pełnego Konta Lokalnego Administratora, zarządzanie dostępu do adresów URL oraz sieci oraz zmniejszenie zapotrzebowania na licencje dostępowych na urządzenie

   -   Zarządzanie uprawnieniami
   -   Kontrola Aplikacji
   -   Zarządzanie licencjami

Zarządzanie Środowiskiem - Environment manager:

Zarządzanie, Konfiguracja, personalizacja, blokowanie oraz auto leczenie użytkowników na każdym desktopie. 

   -   Zcentralizowane zarządzanie miejscem pracy użytkownika
   -   Międzyplatformowa personalizacja desktopów, ustawień użytkownika oraz konfiguracji aplikacji
   -   Dynamiczne polisy GPO

Optymalizacja Zasobów - Performance Manager:

Dynamiczne zarządzanie zasobami procesora i pamięci w celu poprawy jakości usług oraz redukcja ilości serwerów aplikacyjnych 

   -   Szczegółowe przydzielanie zasobów systemu
   -   Poprawa jakości pracy użytkownika
   -   Konsolidacja serwów oraz zmniejszenie kosztów

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!