ERP jako usługa – zagrożenia i szanse

Uwaga

Niestety, e-Seminarium 'ERP jako usługa – zagrożenia i szanse' już się zakończyło.
Zapraszamy ponownie wkrótce.