Zapraszamy na cykl sześciu szkoleń organizowanych przez Orange Polska, Integrated Solutions oraz Computerworld Polska.

Nasze spotkania dotyczyć będą najważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa IT jakie wg nas wymagają uwagi w najbliższej przyszłości. W trakcie trwania szkoleń poruszone zostaną następujące tematy:

27 listopada 2015 r.
Ochrona przed malwarem z chmury.
11 grudnia 2015 r.
Firewall + Sandbox = pełna ochrona sieci.
15 stycznia 2016 r.
Sieć się zmienia: czy http to nowe TCP?
22 stycznia 2016 r.
Nowy wymiar bezpieczeństwa z wykorzystaniem NGFW (Check Point R80).
29 stycznia 2016 r.
Zaawansowana ochrona stacji końcowych.
19 lutego 2016 r.
Jak zabezpieczyć firmę przed wyciekiem danych i atakami?W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z rozwiązaniami prezentowanymi podczas całego cyklu eSeminariów prosimy o kontakt z Dariuszem Kuglerem dariusz.kugler@orange.com